"; $sql = mysql_query("SELECT * FROM phpbb_events WHERE ID='$ID'"); if(!mysql_num_rows($sql) == 1) { die("Geen geldig evenementID"); } $row = mysql_fetch_array($sql); echo "

". $row["naam"] . "

"; $titel = $row["naam"]; $author = $row["author"]; echo ""; $datum = $row["datum"] == "--" ? "Nog onbekend" : $row["datum"]; echo ""; echo ""; echo ""; if ($row["link"] != "http://") { $link = $row["link"]; echo ""; } if ($row["kosten"] != "0,00") { echo ""; } if ($row["fotolink"] != "http://") { $link = $row["fotolink"]; echo ""; } echo ""; echo ""; $sql = mysql_query("SELECT p.username FROM phpbb_user_events as q, phpbb_users as p WHERE q.eventID = '$ID' AND p.user_id = q.userID"); $aanmeldingen = ""; while ($row = mysql_fetch_array($sql)) { $aanmeldingen .= $row["username"] . ", "; } if ($aanmeldingen == "") $aanmeldingen = "Geen"; echo ""; echo "
Locatie: ". $row["locatie"] . "
Datum: $datum
Beschrijving: ". $row["beschrijving"] . "
Link:Klik hier voor meer informatie/discussie
Kosten: ". $row["kosten"] . "
Foto's:Klik hier voor meer informatie/discussie
Toegevoegd door: " .$row["author"] . "
Mensen die komen: $aanmeldingen
"; if ($userdata["username"] == $author || $userdata["username"] == "Barst") { echo "
Bewerk dit evenement
"; } ?>
Klik hieronder om je aan te melden voorVoeg zelf een nieuw evenement toe
Laat alle evenementen zien
Terug naar de homepage